SVG Sprites

Hoe snelle en veilige toegang tot het spoor de treinen laat rijden

Het spoor is overvol en de vraag naar passagiers- en goederenvervoer neemt alleen maar toe. Wij geloven dat digitale technologie het capaciteitsprobleem van de spoorwegen oplost, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van het personeel of efficiency. De ZKL 3000 RC is de bewezen oplossing voor capaciteitsvraagstukken.

Onder druk

Het aantal treindiensten neemt al jaren toe en daarom wordt essentieel onderhoud steeds belangrijker. Echter, naarmate het aantal treindiensten toeneemt, is er minder tijd beschikbaar voor spoorwerkzaamheden. Daardoor komt het personeel onder druk te staan en neemt het aantal veiligheidsgerelateerde incidenten toe.

Het is onze missie om het werken aan de spoorinfrastructuur efficiënter te maken met tegelijkertijd zo weinig mogelijk mensen op het spoor omdat dat risico’s met zich meebrengt.

Hoe kan de beschikbare tijd per buitendienststelling worden gemaximaliseerd en tegelijkertijd het risico voor medewerkers worden weggenomen?

Omarm technologie voor meer capaciteit, efficiency en veiligheid

Door gebruik te maken van de modernste technologieën kun je sneller dan ooit toegang krijgen tot het spoor. Hierdoor gaat minder tijd verloren aan het nemen van veiligheidsmaatregelen. Deze tijd kan worden gebruikt om ofwel extra onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of de spoorcapaciteit te verhogen door het spoor nog sneller weer in dienst te geven. Onze oplossing voor meer efficiëntie, capaciteit en veiligheid is de ZKL 3000 RC.

Spoorcapaciteit vergroten met ZKL 3000 RC

De ZKL 3000 RC is een op afstand bedienbaar werkplekbeveiligingssysteem. Eenmaal geïnstalleerd en geactiveerd, simuleert het systeem een trein in de sectie.  Daardoor gaan de seinen op rood en komt tegemoetkomend treinverkeer tot stilstand. Alleen geautoriseerde gebruikers beheren het systeem. Zij kunnen de ZKL 3000 RC in realtime bedienen vanaf hun smartphone of tablet met behulp van MTinfo 3000, het krachtige cloud-ecosysteem voor de spoorsector.

De ZKL 3000 RC kan vóór gepland onderhoud worden geïnstalleerd en getest. De kans op fouten of onregelmatigheden blijft zo tot een minimum beperkt. Het systeem kan tot twee jaar in het spoor blijven liggen, waardoor de risico’s voor het spoorpersoneel nog verder worden beperkt.

Meer tijd voor spoorwerkzaamheden

Met de ZKL 3000 RC kan het spoor in minder dan 10 seconden buitendienst genomen of terug in dienst gegeven worden. Daardoor win je tijd tijdens een buitendienststelling, kun je meer werk verrichten tijdens een buitendienststelling en projecttijden aanzienlijk verkorten.

 

Focus op veiligheid, en efficiency komt

Veilige toegang tot het spoor met behulp van de ZKL 3000 RC voor het uitvoeren van onderhoud vergroot de beschikbaarheid van het spoor. Daarbij krijgen mensen controle krijgen over hun eigen veiligheid door gebruik te maken van een smartphone app om het systeem op afstand te bedienen.

Lees ook:
Meer over de ZKL 3000RC
Meer vraag naar digitale werkplekbeveiligingssystemen in de Britse spoormarkt
ZKL 3000 RC bestellen in de MTinfo 3000 webshop

Meer use cases