SVG Sprites

Bespaar tijd en geld met de ZKL 3000 RC

Achtergrond

Dual Inventive was uitgenodigd op Woldingham Station, Oxted, dat deel uitmaakt van de Network Rail Sussex Route, om de mobiele onderhoudstrein (Mobile Maintenance Train – MMT) te observeren en te zien hoe deze werkt in combinatie met Dual Inventive’s ZKL 3000 RC (Zelfsignalerende Kortsluit Lans 3000 Remote Control) en een seinbeveiligingszone (signal protection zone).

Network Rail gebruikt de MMT al zeven jaar op de Sussex route in regio’s van London Victoria tot de zuidkust om reparaties en vernieuwingen uit te voeren en het spoornetwerk te verbeteren.

Toegang tot de MMT:

  • stelt spoorwerkers in staat om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in een veilige en gecontroleerde omgeving
  • maakt kortere opstel- en afbouwtijden mogelijk, wat kostenbesparingen oplevert
  • vermindert de uitstoot tijdens het werken met de machine en verbetert de gezondheidstoestand van de werknemers op lange termijn dankzij het gebruik van elektrisch gereedschap en een goede ventilatie
  • maakt het mogelijk dat het aangrenzende spoor en de bovenleiding open blijven, waardoor passagiers en vracht minder hinder ondervinden

Probleem

Voordat de MMT werd gebruikt, arriveerde alle apparatuur die nodig was voor de dienst over de weg, werd naar een toegangspunt gereden en per spoor naar de werklocatie vervoerd. Het team moest ook het spoor buitendienst moeten nemen met conventionele methoden tijdens de donkere uren, waardoor baanwerkers gevaar liepen.

Het is een vereiste dat bij gebruik van een handmatige kortsluitlans deze geïnstalleerd moet worden door een Controller of Site Safety (COSS) met hulp van een tweede persoon. Om aan de veiligheidsnormen te voldoen, moeten er tijdens de hele dienst twee mensen bij de kortsluitlans blijven. Deze manier van werken is een langzaam, arbeidsintensief en niet rendabel.

Oplossing

Hoewel de MMT kostenbesparingen oplevert door een vermindering van tijd en middelen, vond Network Rail dat ze de opbouwtijd konden verkorten met behulp van een buitendienststelling.

Men besloot om Dual Inventive’s ZKL 3000 RC te gebruiken om extra bescherming te bieden. Het systeem kan vooraf worden geïnstalleerd en buiten het werkgebied worden geplaatst om een seinbeveiligingszone (signal protection zone) te creëren.

De ZKL 3000 RC kan eenvoudig op afstand worden geschakeld met de MTinfo 3000 App. Het systeem creëert een kortsluiting en simuleert daarmee een trein in de sectie, waardoor een spoorbezetmelding wordt gecreëerd en de seinen op rood gaan.

Bespaar tijd en geld met de ZKL 3000 RC

De conventionele methoden van detonators en begrenzingsborden of het handmatig plaatsen van een kortsluitlans vereist minimaal twee personen en neemt minimaal 45 minuten in beslag. Omdat dit proces aan het begin en einde van elke dienst herhaald moest worden, gingen er tot 90 minuten verloren. Hierdoor werd de tijd om het werk uit te kunnen voeren aanzienlijk verkort.

Tijdens een dienst van 4 nachten komt dit neer op 360 minuten, terwijl de ZKL 3000 RC vooraf geïnstalleerd kan worden en ter plaatse kan blijven. De installatie van de ZKL 3000 RC duurt gemiddeld 15 tot 20 minuten, inclusief een volledige functietest. Het op afstand activeren en deactiveren van het systeem duurt maximaal 2 minuten (60 seconden om te activeren en 60 seconden om te deactiveren), wat neerkomt op 8 minuten in plaats van 360 minuten, dus een totale besparing van 352 minuten (ongeveer 5 uur 52 minuten).

De ZKL 3000 RC vermindert ook de noodzaak om naar verschillende blokkeringspunten te rijden, waardoor de efficiëntie toeneemt, er wordt bespaard op tijd en middelen en er minder CO2 wordt uitgestoten.

De MMT die Dual Inventive bezocht werkte onder een seinbeveiligingszone (signal protection zone) met extra bescherming door een ZKL 3000 RC. Deze combinatie van bescherming stelt het team in staat om defecten aan het spoor veilig en efficiënt te repareren.

Efficiencies

Tijdens deze specifieke dienst werd een seinbeveiligingszone (signal protection zone) toegepast tussen Sanderstead en Oxted met de extra bescherming van een ZKL 3000 RC (op afstand bediend) en een handmatige kortsluitlans. Dit stelde het team in staat om de geplande werkzaamheden uit te voeren – het verwijderen van een raildefect, het installeren van een sluitingsrail en het herstellen van de spanning, evenals 2 lassen, die werden geïnspecteerd en goedgekeurd. Dit alles werd voltooid binnen 3 uur en 14 minuten in plaats van door meerdere ploegen. Dit leverde een kostenbesparing in mankracht op en een verkorting van de buitendienststelling.

Hieronder een indicatie van de tijden en hoe lang elke fase duurde:

Activity Time of Activity
MMT Left Horsham Yard 23:27
Arrive TPAT (OD3) 00:58
Signal Protection 01:12
Block to Electric Traffic Granted (BTET) 01:14
Protection Zone Granted 01:15
Strap Worksite 01:25
Work Started 01:26
Work Finished 04:40
Straps Lifted 04:42
Traction Current Restored 04:45
Remove TCOD 05:02
Train Exit PZ (OD11) 04:48
PZ Handed back 05:05

 

Door gebruik te maken van de ZKL 3000 RC in combinatie met de MMT werd een team van 8 tot 10 baanwerkers/machinisten teruggebracht tot een team van 6 tot 8 mensen – wat direct een kostenbesparing opleverde.

Kostenbesparingen gebruik MMT in combinatie met ZKL 3000 RC

Tijdsbesparing met een ZKL 3000 RC: 45 min.

Bespaarde mankracht met een ZKL 3000 RC: 2 personen

Tijdsbesparing bij gebruik van de MMT in combinatie met de ZKL 3000 RC: 15 min.

Conclusie

Door gebruik te maken van de MMT in combinatie met de ZKL 3000 RC kon het team veilig en efficiënt een raildefect verwijderen in minder dan 3½ uur, terwijl er normaal gesproken meerdere ploegen nodig zouden zijn om dezelfde taak uit te voeren. Deze werkwijze zorgde voor een kostenbesparing van 425.000 pond in de eerste vier periodes.

De toepassing van de op afstand bedienbare ZKL 3000 RC stelde het team in staat om op volle capaciteit te werken, waardoor het bedrijf bespaarde in tijd, middelen en CO2-omissies.

Om de kosten verder te verlagen, is het plan van de Sussex Route om een ZKL 3000 RC te gebruiken aan weerszijden van het werkgebied, waardoor ze 90 minuten per dienst besparen. Dit stelt hen in staat om als een volledig team te werken zonder aannemers te hoeven werven om de taken uit te voeren die voorheen werden ingezet bij het handmatig installeren van een kortsluitlans.

Als gevolg hiervan wordt een tweede MMT-trein ingezet in de naburige route van Wessex.

Meer use cases