SVG Sprites

Over Dual Inventive

Geloof in het spoor.

Wij zien het spoor als de vervoersmodaliteit van de toekomst en geloven sterk in de verdere ontwikkeling en benutting van het spoor. Technologie en innovatie zijn daarbij onze drijfveren.

Onze waarden

Revolutionair

Wij zijn innovatief en hebben de moed om af te wijken van bestaande oplossingen. Door nieuwe technologieën te gebruiken, worden bestaande problemen op gebied van veiligheid en capaciteit van het spoor op een betere manier opgelost.

Betrouwbaar

Wij ontwikkelen betrouwbare technologische systemen. Daarbij is het reduceren van de menselijke factor in kritische bedrijfsprocessen om zo te komen tot hoogwaardige werkplekbeveiliging één van onze missies.

Co-inventief

Wij werken in co-creatie samen met gedreven professionals op basis van wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Onze innovaties voor het spoor ontstaan door samenwerking met en openstaan voor een verscheidenheid aan partners en nieuwe technologieën.

Onze overtuiging

Alles IS draadloos met elkaar verbonden EN wordt real-time gemonitord, gestuurd en geregisseerd vanuit de cloud.

Samenwerking

Dual Inventive gaat structurele samenwerkingsverbanden aan voor de ontwikkeling, productie en vermarkting van haar producten. Samenwerking wordt gezocht en geëffectueerd met klanten en gebruikers, gespecialiseerde ingenieursbureaus en productiebedrijven voor hardware en software.

Identiteit

Onze belangrijkste kernwaarden zijn:

Dynamisch - Efficiënt - Veilig - Helder en transparant - Gemoedelijk

Dat maakt Dual Inventive tot een betrouwbare, vindingrijke samenwerkingspartner, die revolutionaire oplossingen levert.

Innovatie als kracht

Onze technische concepten zijn baanbrekend voor de spoorsector. Blijven innoveren zien wij als essentieel voor vooruitgang.

Technologie Roadmap

Onze technologieontwikkeling en -toepassing hebben we vastgelegd in de onze Technologie Roadmap. Deze roadmap stemmen we af met onze stakeholders uit de railmarkt en met onze ontwikkelpartners.

Ons beeldmerk

Dual Inventive staat voor 'Dubbel Creatief'. Deze symboliek komt terug in ons beeldmerk: de letter L van Dual en I van Inventive vormen samen een 2 volgens het Romeinse getallenstelsel. Deze twee lettervormen zijn verbonden aan de bovenzijde. Zo vormen zij het portaal, een kenmerkend element in het spoor. Toevoeging van de twee ‘hoofdjes' maakt het twee personen die samenwerken.

Dual Inventive als partner in ontwikkeling!