SVG Sprites

Beleidsverklaring

Onze klant is belangrijk. Tevreden klanten zijn een voorwaarde voor het uitoefenen van een bedrijf. Klanten blijven alleen tevreden en klant als Dual Inventive afspraken nakomt en kwalitatief hoogwaardige diensten en producten levert. Onder ‘hoge kwaliteit’ verstaan wij onder andere de betrouwbaarheid van onze (veiligheids)producten en diensten. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag of onze producten en diensten continu en consistent het beoogde resultaat ‘leveren’, waaronder begrepen beschikbaar zijn, functioneren zoals bedoeld en het beveiligen van persoonlijk identificeerbare en vertrouwelijke informatie. Zelfs als zich ongewenste situaties voordoen.

De innovatieve en risicogebaseerde benadering die we toepassen als onderdeel van het ontwerp, de ontwikkeling, de levering, het onderhoud en de ondersteuning van onze oplossingen wordt onderdeel van ons DNA. Niet alleen vanuit het oogpunt van veiligheid, maar in alles wat we doen.

Het is noodzakelijk dat we de hoogst mogelijke zekerheid bieden dat de kwaliteit van zowel onze producten als onze diensten voldoen aan de eisen van de klant, met inachtneming van de wettelijke, reglementaire en contractuele vereisten, inclusief de vereisten voor algemeen aanvaarde praktijken. Voldoen aan de regels zal een non-issue zijn.

Onze drive en inzet om onze prestaties en ondersteunende (management)systemen voortdurend te verbeteren – is een van de belangrijkste mechanismen om alles te bereiken wat we van plan zijn te bereiken. Daarom is het van vitaal belang dat we objectief bewijs en feitelijke informatie gebruiken om te beoordelen of we al dan niet presteren zoals bedoeld. Dit past bij het type en de omvang van ons bedrijf, onze producten en diensten.

Naast het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten is een van de belangrijkste doelstellingen het garanderen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en/of derden, evenals de kwaliteit en veiligheid van het milieu. Daarom voeren we een beleid dat risico’s met betrekking tot persoonlijk letsel, schade aan eigendommen en het milieu zoveel mogelijk voorkomt. Dit doen we door risico’s die zich binnen onze organisatie voordoen te inventariseren en te evalueren.

Daarnaast is, om dit beleid in de organisatie te verankeren, besloten om het systeem van formele en informele afspraken te documenteren volgens de eisen van ISO 9001:2015 voor Kwaliteitsmanagement, ISO 14001:2015 voor Milieumanagement en ISO 27001:2013 voor Informatiebeveiliging. Als een verandering in wetgeving en normen, technologie, gezondheid en milieu hier aanleiding toe geeft, zullen we ons beleid met betrekking tot Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Informatiebeveiliging aanpassen. Dit geldt ook als interne ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

De zorg voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Informatiebeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij medewerkers een belangrijke rol spelen. Iedere medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om dit beleid te ondersteunen en uit te dragen, zowel naar zichzelf als naar collega’s en derden. We nodigen iedereen van harte uit om eventuele verbetermogelijkheden aan te dragen of ongewenste of gevaarlijke situaties te melden.

Door ervaringen te evalueren en waar nodig bij te sturen, streven we naar voortdurende verbetering van onze prestaties en langdurige relaties met tevreden klanten en gezonde medewerkers.

Elk jaar worden er doelstellingen opgesteld waarbij het bovengenoemde beleid centraal staat.

We erkennen het belang van duurzaamheid en onze ecologische voetafdruk. Daarom zijn we gestart met duurzaamheidsrapportage in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Binnen ons bedrijf hebben we vier specifieke SDG’s geïdentificeerd waar we actief aan werken.

 

Oisterwijk, 6 mei 2024 v3.0

J. Zeeman
CEO Dual Inventive

L.J.M. van der Poel
CTO Dual Inventive


Overige Verklaringen en Voorwaarden

Zo werken we met jou