SVG Sprites

Privacyverklaring

Dual Inventive Holding B.V. en haar gelieerde bedrijven (”Dual Inventive”), leveren diensten via hun verkoopmaatschappijen en distributeurs.

Voor het verstrekken van onze Diensten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de gegevens die wij verwerken wanneer u onze website gebruikt.

Dual Inventive acht zorgvuldige  verwerking  van  persoonsgegevens  van  het  grootste  belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Verplichtingen”). Deze Privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die overeenkomstig de Verplichtingen worden verzameld of beheerd door Dual Inventive.

In deze Privacyverklaring vatten wij samen welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze Privacyverklaring nauwkeurig te lezen.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer aangepast op 31 december 2019.

Verwerkingsdoeleinden

Wanneer u onze website https://www.dualinventive.com/ gebruikt, verwerken wij uw IP-adres en uw activiteiten op onze website met als doel uw gebruikservaring te optimaliseren.

Opslag van gegevens 

In principe houden wij uw gegevens enkel bij zolang dit nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de gegevens zijn verzameld en die in deze Privacyverklaring staan beschreven.

Uw rechten

U hebt recht van inzage in de gegevens die wij over u bewaren. U kunt dit recht uitoefenen door rechtstreeks met ons contact op te nemen. Wij verstrekken u dan een kopie van de gegevens die wij over u verwerken. Het kan nodig zijn dat wij uw identiteit bevestigen voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Indien u van mening bent dat de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn, dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij ze kunnen rectificeren en de juistheid ervan kunnen waarborgen. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten. Indien u wilt dat wij overgaan tot de wissing van gegevens met betrekking tot uzelf, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt zich te allen tijde tot ons richten met dergelijke verzoeken. Wij geven u dan antwoord binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met de Verplichtingen. Indien u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

Verstrekking aan derden

Alle gegevens die worden verwerkt via onze website worden opgeslagen in datacenters met ISO 27001-certificatie in de Europese Unie.

Wij sturen de gegevens die u ons verstrekt niet zonder uw toestemming door naar anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Dual Inventive en uzelf of uw organisatie, of tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van wetgeving. Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.

Statistieken

Voor de werking van de webapplicatie is het noodzakelijk dat Dual Inventive cookies gebruikt. Gegevens van gebruikers worden opgeslagen om statistische analyses te kunnen maken in verband met de website. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Waar dat mogelijk is, worden deze gegevens versleuteld.

Bovendien wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer u onze website gebruikt. Dit heeft als doel de gebruikservaring te optimaliseren. Normaal gesproken zijn wij niet in staat uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere gegevens die toelaten u te identificeren, tenzij wanneer u ons dergelijke gegevens zelf verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Onze website maakt gebruik van een ’tracking cookie’. Deze cookie wordt in de browser opgeslagen. Wij slaan geen persoonsgegevens op zonder uw toestemming, maar wij houden bij wat u interessant vindt. Op die manier kunnen wij u relevante informatie en advertenties aanbieden. U kunt deze cookie altijd weigeren. In dat geval plaatsen wij een kleine cookie om deze keuze te onthouden.

Voor marketingdoeleinden kunnen wij gebruikmaken van marketingplatformen en socialemediaplatformen. Meer informatie over deze diensten vindt u in hun eigen privacyverklaringen.

Wanneer u de website bezoekt, kunt u de betreffende instellingen wijzigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer bepaald nemen we de volgende maatregelen:

  • Logische toegangsbeveiliging, gebruik van wachtwoorden en mogelijk tweestapsverificatie;
  • Encryptie van gegevens;
  • Pseudonimisering van gegevens;
  • Beveiliging van gegevens tijdens de uitwisseling ervan, gebruikmakend van het HTTPS-protocol;
  • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
  • Beveiligingsmaatregelen in gebouwen, waaronder de vernietiging van papieren bestanden;
  • Controle van toegekende machtigingen.

Zoals vermeld worden alle gegevens opgeslagen in datacenters met ISO 27001-certificatie in de Europese Unie. Raadpleeg voor meer informatie https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html.

Websites van derden

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links worden bezocht. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites van derden veilig en betrouwbaar zullen omspringen met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u ze gaat gebruiken.

Contact

Dual Inventive behoudt zich het recht voor deze Verklaring aan te passen indien en wanneer dit nodig is. De meest recente versie van de Verklaring, die steeds beschikbaar is op onze website https://www.dualinventive.com/, is van toepassing op de Diensten.

Neem contact met ons op als u vragen hebt: info@dualinventive.com / 013 533 9969 / Dual Inventive Holding B.V., Belgiëstraat 5, 5061 KG Oisterwijk, Nederland.

 

Oisterwijk, 9 juni 2023

J. Zeeman
CEO Dual Inventive

L.J.M. van der Poel
CTO Dual Inventive


Overige Verklaringen en Voorwaarden

Zo werken we met jou