SVG Sprites

Maximale spoorcapaciteit HSL-Zuid dankzij slimme spoorstaaftemperatuursensor 

Samenvatting 

Steeds vaker komen lange periodes met hoge temperaturen voor. Daarom is het uitzetten van spoorstaven als gevolg van hitte een steeds belangrijker aandachtspunt. Ook voor Infraspeed Maintenance, de asset- en onderhoudsmanager van de railinfrastructuur van de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid). 

Infraspeed Maintenance gebruikt Dual Inventive’s Critical Rail Monitor 3000 (CRM 3000) en de online monitoringsapplicatie Insight om de spoorstaaftemperatuur van kritische locaties van de HSL-Zuid te monitoren. Dit helpt Infraspeed Maintenance om: 

  • meldingen te ontvangen zodra de spoorstaaftemperatuur de geconfigureerde alarmwaarde bereikt 
  • via dashboards overzichtelijke en juiste informatie te verkrijgen, en 
  • goed beleid te voeren rondom noodzakelijke beheersmaatregelen zoals tijdelijke snelheidsbeperkingen en schouwwerkzaamheden. 

CRM 3000 en online monitoringsapplicatie Insight - spoorstaaftemperatuur

Probleemstelling 

Het grootste deel van de HSL-Zuid bestaat uit ballastloos spoor. Dit kan hoge spoorbelastingen aan, waardoor spoorspatting daar niet mogelijk is. Op een aantal locaties ligt ballastspoor, waar het uitzetten van de spoorstaaf als gevolg van extreme hitte wel tot spoorspatting kan leiden. Deze baanvakken worden met hoge snelheid bereden. Bij grensovergang Hazeldonk passeren treinen met 300 km/h. Ook de stalen brug over het Hollandsch Diep wordt bij hoge temperaturen extra in de gaten gehouden. 

Monitoren van de spoorstaaftemperatuur en exact bepalen waar en wanneer een preventieve maatregel zoals een tijdelijke snelheidsbeperking nodig is, zijn belangrijke onderdelen van het takenpakket van Infraspeed Maintenance. Een lagere snelheid oefent namelijk minder kracht uit op de spoorconstructie en verkleint het risico op spoorspatting. Hierdoor wordt de veiligheid van het spoor en de reiziger gewaarborgd. 

Infraspeed Maintenance maakte gebruik van temperatuurmetingen van de wisselverwarming en wisselstellers om de spoorstaaftemperatuur te monitoren. Deze systemen zijn echter niet overal beschikbaar of niet altijd in gebruik, waardoor de benodigde informatie onvolledig was. Daarnaast is het ophalen van de benodigde informatie uit de vele afzonderlijke systemen onvoldoende gebruiksvriendelijk. Zo is het instellen van alarmen niet mogelijk, waardoor Infraspeed Maintenance voortdurend actief op zoek moest naar informatie.  

Oplossing 

Infraspeed Maintenance zet nu digitale technologie van Dual Inventive in. Zij monitoren de spoorstaaftemperatuur van kritische locaties met CRM 3000 temperatuursensoren en de online monitoringsapplicatie Insight.  

De CRM 3000 is batterijgevoed, wordt magnetisch in de ziel van de spoorstaaf bevestigd en meet nauwkeurig de spoorstaaftemperatuur met een geïntegreerde sensor. De meetwaarden worden via het NB-IoT netwerk doorgestuurd naar de monitoringsapplicatie Insight. Bereikt de temperatuur de vooraf geconfigureerde alarmwaarde, dan stuurt Insight een melding naar de verantwoordelijken zodat direct actie genomen kan worden.

Monitoringsapplicatie - Insight - CRM 3000 - sensor spoorstaaftemperatuur

Op verschillende dashboards, waaronder een geografische kaart, is de status van alle CRM 3000’s eenvoudig zichtbaar. Ook kunnen gebruikers eigen dashboards aanmaken, afgestemd op hun persoonlijke informatiebehoefte.  

Jeffrey van Bezouw, Maintenance Engineer bij Infraspeed Maintenance zegt:

“Het instellen van drempelwaardes is simpel en ik heb zelf een aantal dashboards gemaakt. De manier van alarmering is handig en vooral de app is super.” 

Voordelen 

Het inzetten van CRM 3000 spoorstaaftemperatuursensoren en de monitoringsapplicatie Insight levert aanzienlijke toegevoegde waarde, waaronder: 

  • Geautomatiseerde notificaties bij het bereiken van de geconfigureerde alarmwaardes. 
  • Op basis van data vaststellen of schouwwerkzaamheden nodig zijn. 
  • Het aantal noodzakelijke snelheidsbeperkingen tot het minimum beperken. 
  • De gebruiker wordt actief gevoed met belangrijke informatie 
  • Ontbrekende of onvolledige informatie is verleden tijd. 
  • Het kunnen maken van verschillende dashboards, afgestemd op de informatiebehoefte. 
  • Mogelijkheid tot het opstellen van duidelijk beleid rondom spoorstaaftemperatuur. 

Niek den Hollander, Projectleider bij Infraspeed Maintenance, zegt:

“Het systeem helpt ons om te bepalen wanneer we waar snelheidsbeperkingen moeten instellen. Dit geeft rust in de besluitvorming en operatie en beschermt ons tegen risico’s, wat de veiligheid van het spoor en de reiziger verhoogt.” 

 

Foto HSL: © Eugene Winthagen / ANP

Meer use cases