SVG Sprites

ZKL 3000 RC

Buitendienst nemen van het spoor met de ZKL 3000 RC

Minimale handelingen en tijd nodig voor het buitendienst nemen en het in dienst geven van sporen

ZKL 3000 RC veilig buiten dienst stellen van het spoor

Veiligheid gegarandeerd

Met de ZKL 3000 RC (Zelfsignalerende Kortsluit Lans 3000 Remote Control) kunnen geautoriseerde spoormedewerkers gecontroleerd en op afstand het spoor buiten dienst nemen en een veilige werkomgeving creëren.

De lans wordt eenmalig in het spoor geplaatst en kan vervolgens op afstand, via MTinfo 3000 op een smartphone of tablet, zonder dat een medewerker het spoor in hoeft, binnen enkele seconden worden in- en uitgeschakeld.

Als de ZKL 3000 RC wordt ingeschakeld, simuleert het systeem een trein in de sectie, waardoor een spoorbezetmelding wordt gecreëerd en de seinen op rood gaan. De sectie wordt direct geblokkeerd en spoormedewerkers kunnen hun werk veilig en efficiënt uitvoeren.

Efficiënter werkproces verhoogt veiligheid

  • De kans op fouten verkleint, omdat de ZKL 3000 RC vooraf, buiten de hectiek van complexe buitendienststellingen, geplaatst kan worden
  • Activeren en de-activeren van de kortsluitlans kan veilig en op afstand via MTinfo 3000
  • Eén veiligheidsfunctionaris kan meerdere systemen tegelijkertijd via MTinfo 3000 controleren en beheren
  • Afgaan op de waarneming van collega’s behoort tot het verleden
  • De ZKL 3000 RC is ontwikkeld conform NVW (Normkader Veilig Werken) met veiligheidsniveau SIL 4
Buitendienst stellen - Schakelen ZKL 3000 RC

ZKL 3000 RC - Hoe werkt het?

Use case

Hoe snelle en veilige toegang tot het spoor de treinen laat rijden

Het spoor is overvol en de vraag naar passagiers- en goederenvervoer neemt alleen maar toe. Wij geloven dat digitale technologie het capaciteitsprobleem van de spoorwegen oplost. En dat dit niet ten koste gaat van efficiency of de veiligheid van het personeel. De ZKL 3000 RC is de bewezen oplossing voor capaciteitsvraagstukken.
Lees meer.

Britse spoormarkt

Digitale werkplekbeveiligingssystemen steeds meer in trek

De spoorsector in het Verenigd Koninkrijk omarmt nieuwe technologieën die de capaciteit en veiligheid van de spoorwerkers verhogen. Network Rail heeft inmiddels zo’n 1200 ZKL 3000 RC systemen in het Britse spoornetwerk geïnstalleerd. Lees meer.

Use case

Met groene stroom is de ZKL 3000 RC nóg duurzamer en veiliger

Bespaar kilometers en CO2 en zorg voor nóg meer veiligheid voor medewerkers door zonnepanelen te gebruiken voor de voeding van de ZKL 3000 RC. Batterijen vervangen is niet meer nodig. Lees meer.

Klantverhaal

Spoorproject Network Rail twee weken eerder klaar met ZKL 3000 RC

Doordat de Britse spoorbeheerder Network Rail veiligheidsmaatregelen met nieuwe technologie inzette konden de werkzaamheden twee weken eerder worden afgerond dan gepland.
Lees meer.

Klantverhaal

ZKL 3000 RC's van Strukton Rail krijgen zonnepanelen

Strukton Rail voorziet ZKL 3000 RC’s van zonnepanelen om ze van stroom te voorzien. Naast de besparing die al was gerealiseerd door gebruik te maken van de op afstand bedienbare kortsluitlansen scheelt dat jaarlijks veel extra CO2-uitstoot en is het nu nog veiliger voor de medewerkers. Lees meer.