SVG Sprites

RDI 3000

Markeren van beveiligde werkplekken, op afstand en in enkele seconden

RDI 3000 Aanvullende werkplekbeveiliging

Visueel en akoestisch waarschuwingssignaal

De RDI 3000 (Remote Detonator Installer) is een SIL 4 werkplekbeveiligingsmiddel dat de werkplekken die binnen het beveiligde gebied liggen markeert. Het dient als aanvullend beveiligingsmiddel naast een kortsluitlans zoals de ZKL 3000 RC die het spoor buitendienst stelt.

De RDI 3000 kan op afstand door geautoriseerde spoormedewerkers worden geactiveerd en gedeactiveerd via een app op een mobiele telefoon of tablet of de computer. Na activatie geeft het systeem een rood stopsignaal voor naderende treinen (rode vlag en rood seinbeeld) en plaatst het een klapper op de spoorstaaf.

Wat zijn de voordelen?

Efficiënter werken

 • Binnen enkele seconden, via de app, activeren en deactiveren van de markering van de werkplek.
 • Na de-activatie kan de RDI 3000 in het spoor geïnstalleerd blijven voor een volgende buitendienststelling. Hierdoor is minder voorbereidingstijd nodig voor een volgende buitendienststelling op dezelfde locatie. 
 • Snel nemen van veiligheidsmaatregelen, waardoor meer werk kan worden uitgevoerd tijdens een buitendienststelling en projecttijden kunnen worden verkort.
RDI 3000 - Klapper - Veilig werken spoor
RDI 3000 - Werkplekken binnen het beveiligde gebied markeren

Veiliger werken

 • Installatie en testen van RDI 3000 kan vóór gepland onderhoud plaatsvinden, buiten de hectiek van complexe buitendienststellingen om. De kans op fouten blijft zo minimaal. 
 • Aansturing en monitoring vindt plaats op afstand, vanuit een veilige positie. 

Meer capaciteit

 • Verkorten van de tijd die nodig is om veiligheidsmaatregelen te nemen, waardoor het spoor sneller weer in gebruik kan worden genomen. 

Goed om te weten

 • Aansturing verloopt via een smartphone of tablet app (iOS/Android) of computer
 • 24/7 online en batterijgevoed
 • Mogelijkheid tot laden van de batterij met duurzame energie via een zonnepaneel
 • Wanneer het systeem inactief is, kan het treinverkeer onbelemmerd passeren
 • Gecertificeerd op het hoogste functionele veiligheidsniveau SIL 4
 • Ontwikkeld volgens de CENELEC normen EN 50126, EN 50128 en EN 50129 voor de spoorwegindustrie
 • Direct toepasbaar binnen de bestaande werkwijze volgens de voorschriften
 • RDI 3000 Certificaat DEKRA Rail
Markeren van beveiligde werkplekken - RDI 3000