SVG Sprites

SNCF Reseau DGOP autoriseert nieuwe technologie voor werkplekbeveiliging

16 juni 2021

Het werkplekbeveiligingssysteem ZKL 3000 RC is door SNCF Reseau DGOP geautoriseerd voor gebruik in het Franse spoor. Na het doorlopen van alle procedures voor de autorisatie is het certificaat op 15 juni 2021 uitgereikt aan technologiebedrijf Dual Inventive dat het systeem heeft ontwikkeld. Hiermee staat voor de spoorsector in Frankrijk de deur verder open voor nieuwe technologie die de spoorcapaciteit en de veiligheid van de spoorwerkers verhogen.

De ZKL 3000 RC is een op afstand bedienbaar werkplekbeveiligingssysteem, ontwikkeld en gepatenteerd door het in Nederland gevestigde bedrijf Dual Inventive. Eenmaal geïnstalleerd in het spoor en geactiveerd, simuleert het systeem een trein in de sectie. Daardoor gaan de seinen op rood en worden spoorwerkers voor tegemoetkomend treinverkeer afgeschermd.

ZKL 3000 RC - werkplekbeveiligingsmiddel - SNCF

Tijdwinst

Met de ZKL 3000 RC wordt het spoor in minder dan 10 seconden buitendienst genomen of terug in dienst gegeven. Dit levert tijdswinst op: een buitendienststelling wordt sneller gerealiseerd, er kan meer werk verricht worden tijdens een buitendienststelling en projecttijden kunnen worden verkort.

Veiliger werken

Alleen geautoriseerde gebruikers beheren het systeem en hoeven voor het nemen van veiligheidsmaatregelen niet meer het spoor in. Zij kunnen de ZKL 3000 RC op afstand beheren en activeren vanaf hun smartphone of tablet met behulp van het cloud systeem MTinfo 3000. Eventuele functiestoringen worden real-time gedetecteerd.

De ZKL 3000 RC kan vóór gepland onderhoud worden geïnstalleerd en getest. De kans op fouten of onregelmatigheden blijft zo tot een minimum beperkt. Het systeem kan meerdere jaren in het spoor blijven liggen, waardoor de risico’s voor het spoorpersoneel nog verder worden beperkt.

Géolocalisation

Een ander groot voordeel is dat het geolokalisatie-systeem van de ZKL 3000 RC het mogelijk maakt om fouten bij de lokalisatie van werkterreinen, momenteel de oorzaak van veel incidenten, te beperken.

Nieuw voor Frankrijk

De ZKL 3000 RC wordt al een aantal jaren gebruikt door spoorbeheerders en aannemers in Nederland, België, Engeland, Amerika en Australië. De eerste tests door SNCF Resau met de ZKL 3000 RC hebben plaatsgevonden bij Infrapôle Paris Est.

Lees ook:
Certificaat autorisatie ZKL 3000 RC van SNCF Réseau DGOP 001/2021

Meer nieuwsberichten