SVG Sprites

Pilot RCS 3000: Werk aan spoor in NCBG’s kan veiliger en efficiënter

23 april 2020

ProRail, ILT, Strukton Rail en DB Cargo hebben in samenwerking met Dual Inventive een succesvolle pilot uitgevoerd met de RCS 3000 (Remote Control Signal 3000) om werken aan het spoor in NCBG’s (Niet Centraal Bediende Gebieden) veiliger en efficiënter te maken. Met dit op afstand bedienbare rode sein kun je via een app en de MTinfo 3000 cloud de werkplek beveiligen. Dankzij deze innovatieve technologie hoeven medewerkers niet meer het spoor in om sein 513 borden te plaatsen.

Om werkplekken op NCBG’s te beveiligen tegen het onbedoeld binnenrijden van treinen worden sein 513 borden geplaatst. Daarvoor moeten medewerkers zich in de gevarenzone begeven. Daarnaast is het plaatsen van sein 513 borden tijdrovend en arbeidsintensief. Deze omslachtige procedure maakte dat deze veiligheidsmaatregelen op rangeerterrein Kijfhoek (een NCBG) onvoldoende werden uitgevoerd. Dit heeft in de zomer van 2018 tot meerdere veiligheidsincidenten geleid, waardoor Kijfhoek onder verscherpt toezicht van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) kwam te staan.

Op afstand bedienbaar sein

Daarom klopten ProRail en Strukton Rail aan bij Dual Inventive voor een simpele, betrouwbare en veilige oplossing. Er is daarvoor gezocht naar een ander bekend sein met dezelfde opdracht als sein 513 (“stoppen voor het sein”). Dat werd sein 512b (“rood licht”), waarvan de verschijningsvorm niet beschreven staat in het seinboek.

Dual Inventive ontwikkelde hiervoor een nieuw op afstand bedienbaar rood sein, dat via de MTinfo 3000 app op een mobiel of tablet via de cloud aan- en uitgeschakeld kan worden. Dit is dezelfde app waarmee ook de ZKL 3000 RC (Zelfsignalerende Kortsluit Lans 3000 Remote Control) aangestuurd kan worden.

Door gebruik te maken van bestaande technologie was Dual Inventive in staat om binnen twee weken een werkend concept te laten zien in het FieldLab Rail, een spooromgeving met twee spoorsecties waar iedereen nieuwe technologieën kan ontwikkelen en testen.

Tekst loopt verder onder foto.

RCS 3000 Kijfhoek zonnepaneel

RCS 3000 op Kijfhoek

Vorig jaar is Dual Inventive in samenwerking met ProRail, ILT, Strukton Rail en DB Cargo op Kijfhoek een pilot gestart. Strukton Rail installeerde hiervoor twintig RCS 3000’s, waarbij bijna alle sein 513 borden kwamen te vervallen. Onderdeel van deze pilot is onderzoek naar de interactie met machinisten, ofwel of het sein goed zichtbaar is en of de opdracht van het sein duidelijk is. Beelden daarvan zijn te zien in de video RCS 3000 (Signal 512b). De resultaten zijn zeer bevredigend, want alle machinisten stopten op tijd.

Tijdens de pilot bleek dat het gebruik van de op afstand bedienbare RCS 3000 een tijdswinst van wel 30 minuten per buitendienststelling oplevert. Dankzij de RCS 3000 zijn de veiligheidsmaatregelen snel en veilig uitvoerbaar en zijn de randen van het werkgebied nog beter zichtbaar voor in- en uitgaand werkverkeer.

Deze succesvolle pilot bewijst dat het mogelijk is om een grote stap te maken op het gebied van werkplekbeveiliging op NCBG’s. De RCS 3000 zou een innovatieve oplossing kunnen zijn om alle sein 513 borden in Nederland te vervangen.

Wilt u meer weten over de RCS 3000? Neem dan contact op met collega Marleen via marleen.vandekerkhof@dualinventive.com

 

Meer lezen?
SpoorPro: Proef met op afstand bedienbaar rood sein
SpoorPro: Strukton test op afstand bedienbaar werksein op Kijfhoek

Meer nieuwsberichten