SVG Sprites

Dual Inventive versterkt UNIFE voor nieuwe stap in digitale harmonisering Europees spoor

25 juli 2022

UNIFE, de Europese vereniging van de spoortoeleveringsindustrie, heeft tijdens de General Assembly in Parijs het lidmaatschap van Dual Inventive bekrachtigd. Hiermee is het in Oisterwijk gevestigde technologiebedrijf het enige lid uit Nederland van deze Europese organisatie waar meer dan honderd bedrijven zijn aangesloten. Het is om samen te werken aan één Europese standaard voor de digitale harmonisering van Europese spoorsystemen.

Met de trein als het meest duurzame gemotoriseerde transportmiddel heeft het spoor de potentie om flink bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen zoals beschreven in de European Green Deal. De meeste spoornetwerken zijn echter een lappendeken van verschillende systemen en gedateerde infrastructuur die de benodigde groei van spoorvervoer in Europa onvoldoende kan ondersteunen. Daarom heeft de Europese Commissie de Single European Railway Area in het leven geroepen.

Implementatie Europese standaarden

Met dit initiatief wil zij de verbinding tussen de lidstaten en de samenwerking op Europees niveau verbeteren. Dit dient onder andere te leiden tot de implementatie van Europese standaarden voor het beheer van de spoorinfrastructuur. Een interoperabele spoorinfrastructuur zorgt namelijk voor efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur en meer veiligheid voor spoorwerkers en reizigers. In het samenwerkingsverband met UNIFE wenst Dual Inventive bij te dragen aan de totstandkoming van de Single European Railway Area.

Single European Railway Area Dual Inventive and UNIFE

Philippe Citroën en Marleen van de Kerkhof

Philippe Citroën, directeur-generaal van UNIFE, zegt: “UNIFE is blij dat Dual Inventive haar gelederen komt versterken. De expertise van dit bedrijf op het gebied van spoorwegtelecommunicatie is van essentieel belang om de verschuiving naar het spoor, zoals geschetst in de Sustainable and Smart Mobility Strategy van de Europese Commissie, te bewerkstelligen. Een verdubbeling van het passagiersvervoer per spoor in 2030 en een verdrievoudiging in 2050, zoals voorgesteld in de European Green Deal van de EU, vereist in Europa ontwikkelde technologie van de volgende generatie. Zo maken we onze spoorwegen nog betrouwbaarder en veiliger. Een ingrijpende verschuiving van de passagiersvoorkeuren kan het best worden bereikt door te investeren in onderzoek en innovatie en het tot stand brengen van meer digitale harmonisering”.

“Samenwerking op Europees niveau is meer dan ooit noodzakelijk om het potentieel van onze spoorinfrastructuur optimaal te kunnen benutten. We moeten niet alleen de modal shift maken van de weg naar het spoor, maar ook de mentale shift van een nationale naar een Europese aanpak in het beheer van onze infrastructuur. We willen samen met UNIFE de industrie op weg helpen richting één Europese standaard voor IoT en digitale oplossingen voor de veiligheid van spoorwerkers”, zegt International Affairs Manager bij Dual Inventive Marleen van de Kerkhof.

UNIFE

UNIFE vertegenwoordigt de Europese spoorwegtoeleveringsindustrie. De vereniging treedt op namens meer dan 100 van Europa’s toonaangevende leveranciers van spoorwegmaterieel – van MKB tot grote industriële marktleiders – die actief zijn op het gebied van het ontwerp, de productie, het onderhoud en de renovatie van spoorwegsystemen, subsystemen en aanverwant materieel. UNIFE verenigt ook nationale spoorwegindustrieverenigingen uit 12 Europese landen.

Meer nieuwsberichten