SVG Sprites

Hoe IoT het spoor helpt in tijden van crisis

14 april 2020

Dat vitale processen afhankelijk zijn van mensenhanden wordt heel duidelijk tijdens de huidige coronapandemie. Het zou goed zijn om hier nu van te leren en meer gebruik te maken van techniek. Internet of Thing (IoT) helpt het spoor bij een crisis als deze. “Als het hele spoor nu vol hing met sensoren, konden meer werknemers uit het spoor vanuit huis werken.”

Op dit moment werkt Nederland zoveel mogelijk vanuit huis om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Toch blijft het voor veel beroepen en handelingen in de spoorbranche nog nodig om het veld in te gaan. Aan de techniek ligt het niet, is de overtuiging van Lex van der Poel, directeur van Dual Inventive:

“De meeste oplossingen zijn voorhanden. Het duurt tot nu toe echter langer dan nodig voordat ze volledig worden benut. Het zou mooi zijn als we deze crisis als gevolg van het coronavirus positief kunnen benaderen en er een innovatieslag in de sector mee in gang zetten. Techniek was altijd een kritieke factor, maar nu niet meer. Je ziet namelijk dat de techniek in de afgelopen jaren steeds betrouwbaarder is geworden. Door toepassing van IoT kun je juist de menselijke factor beperken en dat leidt direct tot een robuuster spoor en een duurzamere toekomst.”

Meer werk met minder mensen

IoT maakt het op afstand werken gemakkelijker. Sensoren en apparatuur kunnen via internet of andere communicatiemiddelen worden verbonden en zijn op afstand te beheren en bedienen. Daarnaast kan met behulp van IoT ook meer werk verzet worden met minder mensen. Juist aan geschikte mensen zal door vergrijzing steeds meer gebrek zijn in de toekomst, blijkt keer op keer uit onderzoeken. Nu vallen medewerkers tijdelijk uit door ziekte of voorzorgsmaatregelen. Straks ontstaat een structureel tekort. Een deel daarvan is op te vangen door techniek is de opvatting van onder meer de Britse spoorbeheerder Network Rail. De gemiddelde leeftijd van de 60.000 medewerkers van dit bedrijf is relatief hoog. Daarom kiest Network Rail ervoor om in een hoog tempo te innoveren met digitale systemen. Van der Poel:

“In het Verenigd Koninkrijk zie je nog meer handmatig werk dan in Nederland. De ondergrond van het spoor is daar kwalitatief minder en het klimaat weerbarstig. Daarom worden veel controleurs er op uit gestuurd om dagelijks handmatig de temperatuur en trillingen te meten op een groot aantal plekken in het spoor. De winst van monitoren op afstand is daar dan ook enorm.

In Nederland ligt het spoor er relatief goed bij en dat zorgt ervoor dat implementatie van IoT-innovaties hier een stuk trager verloopt. Aannemers en ProRail wijzen naar elkaar en wachten tot de ander de eerste stap zet. Ik mag verwachten dat ProRail in de komende tijd de regie naar zich toetrekt en met de markt tot implementatie overgaat. In Duitsland zie je ook dat DB Netz heel sterk inzet op IoT. Daar zijn ze zich er heel sterk van bewust dat techniek de enige manier is om de terugloop van het personeelsbestand op te vangen. Hun statement op hun eigen symposium vorig jaar was dan ook: “Wenn wir an die Zukunft denken. Dann ist Technik die Antwort.”

Toepassingen van IoT in het spoor

Een goed voorbeeld van hoe IoT het spoor helpt in tijden van crisis is het monitoren van infrastructuur en materieel door middel van sensoren, camera’s en lasers. Hierdoor is er geen buitendienststelling meer nodig om een inspecteur te laten kijken óf er iets aan de hand is. Ook geen tweede ploeg die gaat kijken wát er aan de hand is en een derde die het probleem daadwerkelijk gaat oplossen. Voor rollend materieel geldt hetzelfde, dat hoeft minder vaak naar de werkplaats voor periodiek onderhoud en inspectie. Met behulp van IoT kan de infra vanachter een bureau worden gemonitord en bij afwijkingen op afstand worden geïnspecteerd. Alleen voor de daadwerkelijke reparatie of het onderhoud hoeven nog mensen het spoor op. Een ander voorbeeld is het digitale veiligheidspaspoort DVP, waarmee baanwerkers via hun eigen mobiele telefoon kunnen inloggen. Papiergebruik en fysiek contact met anderen zijn hierdoor niet meer nodig.

Veel van bovenstaande wordt al wel mondjesmaat toegepast, maar kan nog veel breder worden ingezet. Tot nu toe gaat het vaak om experimenten om te kijken wat mogelijk is. De noodzaak voor een brede uitrol in een hoog tempo was er nog niet. Misschien is die er nu wel en is het spoor bij de volgende personele uitdaging volledig digitaal en “connected”.

Meer informatie:
SpoorPro

Meer nieuwsberichten