SVG Sprites

Marleen van de Kerkhof wint IRJ’s Young Rail Leaders Award

18 december 2023

Marleen van de Kerkhof, International Affairs Manager bij Dual Inventive, is een van de winnaars van de International Railway Journal’s Young Rail Leaders Award voor 2023! Marleen’s enthousiasme, inzet en kennis zullen hopelijk een nieuwe generatie mensen inspireren.

De wereldwijde spoorwegsector wordt geconfronteerd met twee gelijktijdige uitdagingen op het gebied van human resources: de naderende pensionering van een aanzienlijk deel van de ervaren en deskundige arbeidskrachten en een voortdurende strijd om een nieuwe generatie talent te vinden die vertrouwd is met de digitale vaardigheden die de sector nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen.

Het verlies van jarenlange ervaring en knowhow kan de sector op vele jaren achterstand zetten, net nu de druk toeneemt om meer treinen te laten rijden. Het spoor heeft ook een reputatieprobleem. Het wordt vaak gezien als een vuile en gevaarlijke werkomgeving die niet bepaald innovatief is, waardoor het moeilijk is om getalenteerde mensen aan te trekken.

Een van de beste en slimste uit de sector

Er is een groeiend aantal getalenteerde jonge mensen die opmerkelijke dingen doen. Met de Young Rail Leaders Award wil International Railways Journal van een aantal van hen hun carrière en meest opmerkelijke ervaringen voor het voetlicht brengen.

Marleen’s nominateur geeft aan dat zij als geen ander weet hoe belangrijk het is om internationale relaties op te bouwen. En haar passie voor de zaak betekent dat ze in de toekomst waarschijnlijk een steeds grotere rol op het Europese toneel zal gaan spelen. Haar nominator schrijft:

“Voor mij is Marleen de beste railambassadeur die ik ooit ben tegengekomen. Ze is nog jong, maar super ambitieus. Ik vind echt dat ze de Young Rail Leader Award verdient.”

Spoor ambassadeursschap

Marleen van de Kerkhof speelt een sleutelrol in de internationale activiteiten van Dual Inventive, om het werken op het spoor veiliger en efficiënter te maken en tegelijkertijd de capaciteit van de bestaande infrastructuur te vergroten.

Marleen heeft de groei van het bedrijf ondersteund. Daarnaast profileert ze zich als een gepassioneerd spoorambassadeur in Europa, met name om het marktaandeel van het spoor te laten groeien om CO2-neutraliteit te bereiken.

Sterker nog, Marleen zegt dat ze werd geïnspireerd om de spoorwegsector in te gaan door de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. Ze werkte aan een Hyperloop-project toen ze systeemtechniek studeerde aan de Technische Universiteit Delft. En hoewel ze onder de indruk is van dit concept, vind ze dat we ons bij het terugdringen van transportemissies moeten richten op het verbeteren van de uitgebreide infrastructuur die we al hebben, waaronder het Europese spoorwegnet.

Met een Europees perspectief

Marleen gelooft dat het vergroten van het marktaandeel van het spoor cruciaal is om Europa te helpen koolstofneutraliteit te bereiken. Ze is een groot voorstander van de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte. De realisatie daarvan is volgens haar cruciaal is om deze ambities te verwezenlijken. Ze is ervan overtuigd dat dit kan worden vergemakkelijkt door de grensoverschrijdende implementatie van digitale technologieën te versnellen.

Als voorbeeld noemt ze de digitale systemen van Dual Inventive voor veilige toegang tot het spoor. Hiermee kunnen infrastructuurbeheerders onmiddellijke en veilige toegang tot het spoor bieden, waardoor de verstoring van de spooractiviteiten wordt geminimaliseerd door de duur van tijdelijke capaciteitsbeperkingen te verkorten.

Innovation aanmoedigen

Om innovatie aan te moedigen opende het bedrijf het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum FieldLab Rail. Hier worden jonge afgestudeerden aangemoedigd om hun eigen projecten uit te voeren, vaak op het gebied van digitale technologie en met een focus op spoorwegen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten die in het Fieldlab Rail tot hun beschikking staan.

Het bedrijf is ook een partnerschap aangegaan met Railcenter in Amersfoort, waar nieuwe innovaties worden getest en advies kan worden gevraagd aan experts.

Helaas heeft Marleen gemerkt dat de aanpak van Dual Inventive eerder uitzondering dan regel is en ze is van mening dat dergelijke initiatieven breder zouden moeten worden toegepast op andere Europese onderzoeks- en onderwijsinstellingen.

Jonge talenten inspireren

Naast het stimuleren van het gebruik van nieuwe technologie, gelooft ze dat een dergelijke aanpak de spoorwegindustrie zal helpen om haar aantrekkingskracht op jonge mensen te vergroten, wat helpt om het dreigende tekort aan vaardigheden aan te pakken. Momenteel ziet ze niet genoeg mensen dezelfde carrièrekeuze maken als zijzelf, ondanks het feit dat het spoor milieuvriendelijk is, tegenwoordig een belangrijk criterium voor jonge mensen bij het kiezen van een carrière. Ze zegt dat de spoorwegen zichzelf moeten promoten bij de volgende generatie door de duurzaamheidsboodschap veel krachtiger uit te dragen, naast het promoten van de sector als een plek waar digitale vaardigheden en expertise tot bloei kunnen komen.

Marleen heeft zichzelf in de voorhoede van deze zaak geplaatst door voorzitter te zijn van het bestuur van Jonge Veranderaars, een Nederlandse netwerkgroep voor jonge mensen die werkzaam zijn in de openbaarvervoersector. De groep bevordert de samenwerking tussen organisaties en organiseert bedrijfsbezoeken, studiereizen en conferenties.

Spoorgoederenvervoer promoten

Daarnaast is Marleen bestuurslid van Rail Cargo Information Netherlands, een publiek-privaat initiatief gericht op het promoten van goederenvervoer per spoor. De groep werkt ook aan het verbeteren van het imago van goederenvervoer per spoor en het inspireren van de volgende generatie met haar campagne Rail Freight: the Future is Ours.

Vaardigheden en diversiteit veiligstellen

Het extracurriculaire werk van Marleen heeft nog meer weerklank gekregen tijdens het ‘European Year of Skills’ in 2023. Ze bracht de uitdagingen van het spoor voor het voetlicht met haar toespraak tot het Europees Parlement, waar ze drie acties noemde die cruciaal zijn om de vaardigheden en diversiteit in de sector in de toekomst veilig te stellen:

  • de zichtbaarheid blijven vergroten en het imago van de spoorwegen blijven verbeteren. “We moeten de zichtbaarheid vergroten door diverse rolmodellen te promoten”, zegt ze.
  • de behoefte aan een Europese strategie voor vaardigheden naar aanleiding van de resultaten van Rail Staffer, het Europese programma ter verbetering van spoorweggerelateerde opleidingsprogramma’s, dat volgend jaar wordt afgerond en
  • de vorming van een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen spoorwegonderwijsinstellingen en infrastructuurbeheerders in Europa, volgens de aanpak van Dual Inventive. Marleen zegt dat het demonstreren en delen van innovatie in een vroeg stadium zorgt voor een vroegtijdige identificatie van opleidingsbehoeften.

Marleen is enthousiast over het winnen van de Young Rail Leaders Award en de reis die voor haar ligt en zegt:

“Ik ben er klaar voor om met al mijn geweldige collega’s te blijven samenwerken om de nieuwste digitale technologieën te benutten en de spoorwegen efficiënter, veiliger en aantrekkelijker te maken voor de nieuwe generatie.”

 

Bron: IRJ December 2023

Meer nieuwsberichten