SVG Sprites

European Year of Youth – Meer jongeren in de trein en werkzaam voor het spoor

10 maart 2022

2022 is uitgeroepen tot het European Year of Youth. Om dit initiatief van de Europese Commissie kracht bij te zetten zijn Marleen van de Kerkhof en Oscar Vermeij benoemd tot ambassadeurs van het spoor. Zij geloven dat het spoor zonder jongeren geen toekomst heeft en vinden het daarom hoognodig om hier aandacht aan te besteden.

Het European Year of Youth werpt een licht op het belang van de Europese jongeren bij het bouwen aan een betere toekomst – groener, inclusiever en digitaal. Op zoek naar de aanbevelingen van jongeren wordt dit een jaar van ontmoeten, leren en delen van elkaars visie.

Inspireren

De drijvende kracht van jongeren achter duurzaamheid en innovatie is voor de railsector van groot belang. De ambassadeurs brengen dan ook graag het duurzame karakter van reizen met de trein en de talrijke innovaties in de spoorsector onder de aandacht bij jongeren. Het doel is om jongeren te inspireren vaker voor de trein te kiezen en te laten zien dat de spoorsector een aantrekkelijke werkgever is.

Jonge talenten

Duurzaamheid en innovatie zijn de belangrijkste speerpunten voor Marleen van de Kerkhof, werkzaam bij technologiebedrijf Dual Inventive als International Affairs Manager. Zij ziet de vergrijzing binnen de spoorsector toenemen en daarmee het groeiende belang van digitalisering en het aantrekken van jonge talenten. Daarnaast ziet zij het Europese spoornetwerk nu nog als een lappendeken, terwijl we toe moeten naar een Single European Railway Area. Daar is modernisering, digitalisering en samenwerking voor nodig, precies hetgeen waar jongeren interesse in hebben.

“De trein is een deel van de oplossing voor een duurzamere wereld voor ons en de toekomstige generaties. Het spoor biedt namelijk de oplossing om het transport te decarboniseren. Dat hebben vele jongeren ook laten zien in de Klimaattrein die afgelopen jaar van Amsterdam naar de klimaatconferentie in Glasgow reed. Zij hebben toen duidelijk laten horen dat het aandeel van de trein in de vervoersmix veel groter moet worden in de strijd tegen klimaatverandering.”

Marleen van de Kerkhof

Marleen van de Kerkhof en Oscar Vermeij lichten hun plannen toe in de uitzending van SpoorProTV.

Groeipotentieel

Vermeij, werkzaam bij Rail Innovators Group, zet eveneens in op meer aandacht, maar dan specifiek voor de spoorgoederensector.

“Met dat onderdeel van de sector krijgen maar weinig mensen direct mee te maken, zeker buiten de omgeving van Rotterdam. Het is dus belangrijk om de scholen te betrekken bij onze sector, stageplaatsen aan te bieden en waar mogelijk jongeren binnenboord te houden. Het spoorgoederenvervoer is dynamisch en flexibel, iets wat goed past bij jongeren. Daarbij heeft de sector nog een groot groeipotentieel en een mooie arbeidsmarkt waar veel kansen liggen.”

Oscar Vermeij

Meer nieuwsberichten