SVG Sprites

Real-time inzicht in status relaishuis met IoT technologie

In een relaishuis zit alle logica en techniek voor de relaisbeveiliging van het spoor. Het is belangrijk om storingen in de technische installaties van het relaishuis te voorkomen, want zij kunnen een grote impact hebben op het treinverkeer. Echter, hoe doe je dat? Real-time informatie over de status van het relaishuis is er niet. En het is geen plek waar een aannemer vaak komt. Wij geloven dat toepassing van moderne IoT technologie de oplossing is.

Wat kan er zoal misgaan?

Spanningsdips, aardfouten, lekkages of te hoge temperaturen, er zijn vele oorzaken van een storing in de apparatuur van het relaishuis. Daarnaast wil je niet dat na werkzaamheden in het relaishuis de deur open of het licht aan blijft staan.

Sommige relaishuizen worden niet heel veel bezocht. Problemen blijven daardoor vaak te lang onopgemerkt. En als er een storing optreedt, dan is niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is: wat is de precieze locatie van de aardfout, is er sprake van slechts een spanningsdipje of een grote storing waarvoor ingegrepen moet worden, werkt de airconditioning wel naar behoren?

Actuele informatie is alleen te verkrijgen door mensen naar het relaishuis te sturen. Met het beperkte aantal werkuren dat beschikbaar is en de kosten die dit met zich meebrengt, is dit niet een ideale situatie.

Relaishuis bewaken met IoT technologie

Door gebruik te maken van moderne IoT technologie kun je de real-time status van relaishuizen op afstand bewaken, waar en wanneer je maar wilt. De Rombo in combinatie met de monitoringapplicatie Insight zorgt ervoor dat je niet meer voor verrassingen komt te staan en storingen, zoals bijvoorbeeld aardfouten,  snel kunt detecteren en duiden.

De metingen die de Rombo doet, worden doorgestuurd naar Insight, zodat je alle sensoren in de gaten kunt houden. Zodra ingestelde drempelwaarden worden overschreden, krijgen de juiste personen direct een pushmelding. Alle acties die vervolgens genomen zijn, worden geregistreerd in het assetpaspoort van het relaishuis. Zo wordt proactieve besluitvorming over in een verdere toekomst te nemen acties heel gemakkelijk.

Focus op inzicht en efficiency en spoorcapaciteit volgen

Met real-time informatie kun je proactief onregelmatigheden opsporen zonder mensen op pad te sturen naar het relaishuis zelf en nog voordat een kritieke storing plaatsvindt waardoor treinen niet meer kunnen rijden. En als klap op de vuurpijl worden eventuele boetes voor de aannemer voorkomen. Wat wil je nog meer 😊.

Lees meer:
Rombo bestellen in de MTinfo 3000 webshop

Rombo monitort relaishuis

Rombo monitort relaishuis

Meer use cases