SVG Sprites

ATWS 3000 – WUM 3000 Beschikbaar in 2021

WUM 3000

Gegarandeerde waarschuwing bij naderend treinverkeer

WUM 3000

Warning Unit Mobile 3000

Zodra een trein gedetecteerd wordt, dan geeft de waarschuwingsspeaker WUM 3000 middels een licht en geluid signalen direct een alarm af. De spoorwerkers kunnen dan tijdig een veilige wijkplaats bereiken voordat de trein arriveert. Zie voor meer informatie ATWS 3000.