SVG Sprites

BAM Infra Rail onderzoekt nieuw gegarandeerd waarschuwingssysteem ATWS 3000

20 augustus 2018

Overdag veilig werken in en naast het spoor, zonder dat het treinverkeer gehinderd wordt? Als het aan BAM Infra Rail ligt, binnenkort steeds vaker. Zeker nu de mogelijkheden van het nieuwe veiligheidssysteem ATWS 3000 (Automatic Track Warning System 3000) nog inzichtelijker zijn geworden tijdens een demonstratiesessie bij Dual Inventive.

Klaar voor de start

Sinds kort staat in Nederland het licht vol op groen. Alles was in afwachting van het certificaat Werkplekbeveiligingsmiddel van railAlert. Dat is er nu. Spooraannemers kunnen aan de slag met het flexibele en volledig draadloze ATWS 3000 systeem. BAM Infra Rail was uitgenodigd voor de demonstratiesessie bij Dual Inventive. Want als je er even bij stil staat, dan zijn de mogelijkheden om te werken in Gegarandeerde Waarschuwing regime heel breed. De belangstelling van BAM Infra Rail was enorm. Mensen van projecten, maintenance, inkoop en management toonden interesse.

Draadloze gegarandeerde veiligheid

Het Automatic Track Warning System 3000 detecteert aankomend treinverkeer met een detectie eenheid die op voldoende afstand van de werkplek staat. Een waarschuwingseenheid op de werkplek geeft automatisch een gegarandeerd alarm aan spoorwerkers door middel van licht- en geluidssignalen. Bijzonder aan het systeem is dat het heel flexibel in te zetten is. Dat komt omdat het volledig draadloos is en er niets in het spoor gebouwd hoeft te worden. Het systeem hoeft simpelweg op het schouwpad uitgeklapt en neergezet te worden.

Automatic Track Warning System - Veilig werken - Ultrasone detectie - DUU 3000

Creëren van meer ruimte

Michel Sitsen is Senior Onderhoudsplanner en aanwezig tijdens de demonstratie. Vanuit zijn rol licht hij toe waar hij kansen ziet.

“Met een Gegarandeerd Waarschuwingssysteem heb je in een klap de infra 24/7 beschikbaar voor werkzaamheden in plaats van alleen gedurende de spaarzame momenten in het onderhoudsrooster. Met name de PGO contractvorm dwingt ons tot het maken van innovatieve keuzes. Een Gegarandeerd Waarschuwingssysteem kun je overdag toepassen, maar ook bijvoorbeeld voor aanvang van een buitendienststelling in de nacht.”

In het goede spoor houden

Henrie van de Wetering, Veiligheids- en gezondheidscoördinator bij BAM Infra Rail, is ook enthousiast over werken in Gegarandeerde Waarschuwing. Hij voorziet dat langere diensten mogelijk worden en dat met het creëren van dagwerk onnodige drukte uit de overvolle buitendienststellingen gehaald kan worden. Daarbij benadrukt hij dat bewustwording heel belangrijk is:

“Wel moeten we ervoor waken dat we met het creëren van dagwerk geen nieuwe arbeidsrisico’s introduceren.”

Gestructureerd plannen

Niet alle werkzaamheden zijn mogelijk met een Gegarandeerd Waarschuwingssysteem, maar uiteindelijk meer dan in eerste instantie vermoed. De snelle flexibele opbouw van ATWS 3000 voor een veilige werkplek komt ten goede aan plotseling ontstane noodzakelijke werkzaamheden. Sitsen ziet daarnaast mogelijkheden tot gestructureerd plannen:

“Als onderhoudsplanner zie ik een soort rooster ontstaan van locaties waar de veilige werkplek al ontworpen is en bekend is waar de signaleringsapparatuur geplaatst moet worden.”

Verrijking van het leven

Werken aan het spoor betekent veel nacht- en weekendwerk. Dat is niet altijd even aantrekkelijk. Met een Gegarandeerd Waarschuwingssysteem kan meer regelmaat in het leefritme ontstaan, er kan immers overdag gewerkt worden. Van de Wetering:

“Voor het sociale leven van onze medewerkers is dat een absoluut pluspunt.”

Leren in een pilot

Binnenkort zal BAM Infra Rail beslissen over het vervolg. Aan Michel en Henrie zal het niet liggen; een pilot met ATWS 3000 juichen zij toe, zodat hiervan geleerd kan worden.

 

Meer weten?
Lees hier meer over ATWS 3000 of bekijk dit filmpje:

Meer nieuwsberichten